De belangstelling voor onderzoek op oefening en lichamelijke activiteit effecten op dubbeltaakverrichting is snel gegroeid in de afgelopen tien jaar als gevolg van de vergrijzing van de wereldbevolking. Het grootste deel van de beschikb...

De Dictyostelium discoidium G-box bindende factor (GBF) is vereist voor de inductie van bekende postaggregative en celtype-specifieke genen. GBF-null cellen Hollister Outlet Online Nederland ondergaan ontwikkelingsstoornissen arrestatie...

We vragen of bepaalde dimensies van perceptuele gelijkenis zwaarder worden gewogen dan anderen bij het bepalen van woord extensie. De specifieke afmetingen onderzocht waren vorm, grootte en textuur. In vier experimenten werden proefpers...

Deze studie onderzocht de interactie tussen de huidige omgeving en persoonlijkheid factoren in verband met religiositeit bij de invulling van valse waarnemingen (als model voor hallucinaties). Een primer woord-detectie taak werd gebruik...

Deze studie heeft als doel aan te tonen dat het specifieke gebruik van droevige muziek bij patiënten met een depressieve stoornis de verbale barrière ze meestal ervaren wanneer gevraagd uiten hun emotions.We onderzocht het effect van ...

Verwarmde melk wordt onderworpen aan de Maillard reactie; lactose en lysineresten in melkeiwit (met name caseïne) de reactanten. Een overzicht wordt gegeven van de vroege, geavanceerde en eindfase van de Maillard reactie zoals het voor...

ObjectiveThe doel van de studie was om de standpunten van de mensen ouder dan 70 jaar op de betrokkenheid bij hun primaire gezondheidszorg ouder in 11 verschillende Europese countries.MethodsOlder patiënten te onderzoeken werd gevraagd...

Passieve sanering van Acid Mine Drainage (AMD) is een populaire technologie in ontwikkeling in het huidige onderzoek. Rollen van algen en schimmels, de natuurlijke bewoners van AMD en de demper niet adequaat in het mijnwater onderzoek b...

Ondanks de argumenten voor het relatieve gemak van het leren zelfstandig naamwoord betekenissen, semantische ontwikkeling gaat ook voorbij de vroege jaren van taalverwerving zelfs voor namen van concrete objecten. We bestudeerden ontwik...

Een permanente oplossing om een ​​zwaar verontreinigde grond te saneren wast het gebruik van de geschikte reagentia. De informatie in dit document behandelt het wassen van een bodemonderzoek sterk is verontreinigd met mijnbouw-en me...

 1  2  3  4  5 ...  [Volgende >>]