We presenteren een-cel-modules gemaakt van n-type Cz-Si zonnecellen met achter Al-emitter. Cellen worden gefabriceerd in een industriële omgeving, zoals; de tabs interconnectie worden door het verlijmen van een geleidende zelfklevende ...

Een permanente oplossing om een ​​zwaar verontreinigde grond te saneren wast het gebruik van de geschikte reagentia. De informatie in dit document behandelt het wassen van een bodemonderzoek sterk is verontreinigd met mijnbouw-en me...

Depressie bij mensen wordt geassocieerd met de slaap afwijkingen van drie soorten: veranderd rapid eye movement (REM) slaap, gefragmenteerde slaap, en verminderde delta slaap. Hollister Belgie Gent In een diermodel van depressie, chroni...

Wij geven een eenvoudige beschrijving van het interieur, het exterieur, en de grens van het beeld van de exponentiële kaart voor elk van de volgende klassen van complexe Lie groepen: GLfn \u0026 lt; img height = '13' border = '0' style...

De status van de neuro-endocriene reproductieve as verschilt dramatisch tijdens verschillende stadia van ontwikkeling, en ook verschilt in een aantal kritische manieren tussen de seksen, met inbegrip van zijn eerdere puberale activering...

We vragen of bepaalde dimensies van perceptuele gelijkenis zwaarder worden gewogen dan anderen bij het bepalen van woord extensie. De specifieke afmetingen onderzocht waren vorm, grootte en textuur. In vier experimenten werden proefpers...

Het doel van de meeste supply chain optimalisatie problemen is om de totale kosten van de supply chain te minimaliseren. Aangezien milieubescherming baart het publiek een groene keten, vanwege de minimale gevolgen natuur, is ernstig bes...

Het gemak van Caregiving voor Kinderen is een ouder-voltooide maatstaf Hollister Antwerpen voor hoe moeilijk het voor hen is om veilig te helpen hun kinderen deelnemen aan activiteiten van het dagelijks leven. De doelstellingen van deze...

Eieren dragen ongeveer 4% van de dagelijkse inname van dioxine mens. Onderzoek onder laag boerderijen in Nederland en andere EU-landen heeft aangetoond dat biologische eieren bevatten meer dioxine dan conventionele en dat een aanzienlij...

Microfasescheiding binnen gehydrateerd Nafion® membranen werd gesimuleerd met behulp van Dissipatieve Particle Dynamics (DPD). Hollister Collectie Belgie Morfologie werden verkregen bij vertakking dichtheden overeenkomen met equivalent...

 1  2  3  4  5 ...  [Volgende >>]