Huidige Locatie: Home -  Hollister Belgie Sluiting en metalloiden onder DI water effect

Hollister Belgie Sluiting en metalloiden onder DI water effect

Hollister Belgie Sluiting

Een permanente oplossing om een ​​zwaar verontreinigde grond te saneren wast het gebruik van de geschikte reagentia. De informatie in dit document behandelt het wassen van een bodemonderzoek sterk is verontreinigd met mijnbouw-en metallurgische activiteiten. Vervuiling bestaat uit slakken, zwavelverbinding afval en diverse lage rang lood condensaten, allemaal rijk aan zware metalen en metalloïden (Pb, As, Cu, Zn, Mn en Fe). Bodem werd gewassen met gedemineraliseerd water, 6, 3, 2 en 1 u0026 nbsp; M HCl, 6 u0026 nbsp; M H2SO4, 6 u0026 nbsp; M HNO3 en 0,1 u0026 nbsp; M Na2EDTA. Hoge extractie-efficiëntie werd bereikt met betrekking tot zoutzuur zelfs bij de laagste concentratie; de oplosbaarheid van verontreinigingen Hollister Bodywarmer in salpeterzuur laag was, terwijl zwavelzuur problematisch gebleken met betrekking leiden zijn. Mobilisatie van metalen en metalloiden onder DI water effect was minimaal aangeeft dat de elementen fractie Hollister Belgie Sluiting die zwak is gebonden aan bodemdeeltjes is te verwaarlozen. Bovendien werd een kinetische studie uitgevoerd, met behulp van 1 u0026 nbsp; M HCl en 0,1 u0026 nbsp; M Na2EDTA. Resultaten blijkt dat 1 u0026 nbsp; M HCl was effectiever voor intermediaire mengen tijden (tot 4 u0026 nbsp; h) terwijl 0,1 u0026 nbsp; M Na2EDTA was beter van toepassing zijn op korte mengtijden (u0026 lt; 1 u0026 nbsp; h) en een lage pH-waarden (pH u0026 nbsp; u0026 lt; u0026 nbsp; 7.1). 1 u0026 nbsp; M HCl werd bewezen zeer effectief voor de verwijdering van verontreinigende stoffen uit vervuilde grond maar de hoge metalen inhoud van de resulterende oplossing te zijn vereist verdere behandeling voor het behoud van metalen.
0 Reacties


Spreek uw mening