Huidige Locatie: Home -  Hollister Belgium Winkels model hanteert een systeem dynamiek methodiek

Hollister Belgium Winkels model hanteert een systeem dynamiek methodiek

Hollister Belgium Winkels

Een community-based schapenteelt programma is uitgevoerd in de hooglanden van Ethiopië tot het lichaamsgewicht van Menz schapen te verbeteren. Het is belangrijk om de mogelijke gevolgen van dergelijke kweekstrategie op bedrijfsniveau dynamiek evalueren. Hiertoe werd een dynamisch, stochastisch kudde model gebouwd. Het model hanteert een systeem dynamiek methodiek om het effect van genetische verbetering van lichaamsgewicht Hollister Belgium Winkels op kudde dynamiek en winstgevendheid te bestuderen. De lengte van de tijdshorizon was 240 maanden (20 jaar). De eerste 120 maanden diende als een basisscenario, waarbij het vetmesten van geruimde fokrammen werd beoefend. Voor de tweede 120 maanden genetische selectie van het lichaamsgewicht werd geïntroduceerd overweegt twee scenario's: geruimd ram en lamsvlees mesten. Resultaten van het model toonde een geleidelijke afname van schapen populatiegrootte terwijl lichaamsgewicht van de dieren verbeterd. Het model houdt zwaardere dieren in kleinere koppels de kudde droge vraag er met de beschikbare middelen aan te passen. De simulatie toont ook aan dat het fokken voor zwaardere lichaamsgewicht aanzienlijk winstgevender dan het basisscenario; en lamsvlees mesten was winstgevender dan geruimd ram mesten, als de huidige praktijk. Bovendien kan de vrijwillige ruiming worden gebruikt om veestapel evenwicht te brengen met de beschikbare middelen feed. De invoering van een meer intensieve systeem dat meer voer middelen biedt door vindingrijke kleine boeren kan worden gebruikt om een ​​hoger inkomen te bereiken zonder het verminderen kudde grootte. Verdere werkzaamheden zijn echter nodig om het model hier geïntroduceerd Hollister Shop Belgium tegen veld resultaten te evalueren.
0 Reacties


Spreek uw mening