Huidige Locatie: Home -  Hollister Bikini beschreven Deze gelijktijdige eindige elementen pakket

Hollister Bikini beschreven Deze gelijktijdige eindige elementen pakket

Hollister Bikini

Meerdere gelijktijdige algoritmen voor eindige elementen analyse zijn beschikbaar op dit moment. De meeste onderzoeksinspanningen zijn gericht op de ontwikkeling van parallelle algoritmen (software) die zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd op een bepaalde hardwareconfiguratie. Echter, een belangrijke Hollister Clothing Belgium kwestie, zoals overdraagbaarheid van algoritmen tussen verschillende parallelle architecturen is helaas niet gegeven genoeg gedachte. In dit artikel wordt de ontwikkeling en implementatie van een pakket met de naam belijden (Concurrent Finite Element Statische analyse van constructies) beschreven. Deze gelijktijdige eindige elementen pakket is ontwikkeld op het houden van software (of algoritmische) overdraagbaarheid tussen verschillende parallelle architecturen als de Hollister Bikini belangrijkste doelstelling. De basisstrategie in deze benadering omvat het verdelen van de eindige elementen mesh in een aantal submeshes, daardoor alle submeshes tegelijkertijd door alle beschikbare processoren. De processors moeten allemaal samenwerken om een ​​triviale hoeveelheid rekentijd (interface nodale oplossing). Algoritmische details van het softwarepakket ontwikkeld en kwesties in verband met de portabiliteit worden gepresenteerd.
0 Reacties


Spreek uw mening