Huidige Locatie: Home -  Hollister Gent Adres belangrijke verbindingen nog geïdentificeerd Enkele experimentele

Hollister Gent Adres belangrijke verbindingen nog geïdentificeerd Enkele experimentele

Hollister Gent Adres

Verwarmde melk wordt onderworpen aan de Maillard reactie; lactose en lysineresten in melkeiwit (met name caseïne) de reactanten. Een overzicht wordt gegeven van de vroege, geavanceerde en eindfase van de Maillard reactie zoals het voorkomt in melk. De vroege Maillard reactie is beperkt tot de vorming van het eiwitgebonden Amadori product lactulosyllysine. Uitsplitsing van de Amadori product leidt tot de vorming van allerlei geavanceerde Maillard reactie producten zoals lysylpyrraline, pentosidine, hydroxymethylfurfural, (iso) maltol, furfuralen en mierenzuur. Het gehalte van deze verbindingen in verwarmde melk is echter zeer laag (behalve mierenzuur), en komt niet overeen met de verdeling van Amadori product kwantitatief. De laatste fase, waarin melanoidinen (bruine pigmenten) gevormd en eiwitten polymerisatie optreedt, is grotendeels onbekend van een chemisch oogpunt, laat staan ​​kwantitatief. De conclusie kan alleen dat niet alle belangrijke verbindingen nog geïdentificeerd. Enkele experimentele gegevens voor verwarmde melk aan de verschillende stadia van de Maillard reactie in verhitte melk illustreren. Een kinetische analyse van de Maillard reactie is moeilijk omdat het zo'n gecompliceerde reactie met vele parallelle en opeenvolgende stappen; Hollister Gent Adres bovendien één van de reactanten, lactose, ook onder een andere reactie, namelijk isomerisatie gevolgd door afbraak. De kinetiek kan worden aangepakt door kinetische, multiresponse modellering, en deze aanpak wordt geïllustreerd. Het blijkt dat de temperatuurafhankelijkheid van de Hollister Collectie Belgie (vroege) Maillard reactie is lager dan voor de gelijktijdig optredende isomerisatiereacties lactose. Het gebruik van meerdere componenten gevormd in de Maillard reactie op de warmte-intensiteit aan melk evalueren besproken.
0 Reacties


Spreek uw mening