Huidige Locatie: Home -  Hollister Kopen Belgie vroege neurale PCD kan worden afgeleid

Hollister Kopen Belgie vroege neurale PCD kan worden afgeleid

Hollister Kopen Belgie

Het belang van geprogrammeerde celdood (PCD) tijdens ontwikkeling van vertebraten is goed vastgesteld. Tijdens de ontwikkeling van het zenuwstelsel name neurotrofische celdood Hollister Kopenhagen in zenuwcellen overeenkomt met het aantal neuronen voor de omvang van hun doelveld. Echter, treedt PCD ook in eerdere stadia van de neurale ontwikkeling, binnen populaties van prolifererende neurale precursoren en opnieuw postmitotische neuroblasts, die nog niet volledig gedifferentieerd. Deze beoordeling heeft betrekking op de vroege neurale PCD, die zich onderscheidt van neurotroof dood in gedifferentieerde neuronen is. Hoewel vroege neurale PCD wordt waargenomen in een reeks van organismen, van Caenorhabditis elegans naar muis, de rol en de regulering van de vroege neurale PCD zijn niet goed begrepen. De regulering van de vroege neurale PCD kan worden afgeleid uit de functie van factoren zoals bot morfogenetische eiwitten (BMPs), Wnt, fibroblast groeifactoren (FGF), en Sonic Hedgehog (Shh), die regelen zowel vroege neurale ontwikkeling en PCD bij andere ontwikkelingsprocessen. Cel nummer controle, het verwijderen van beschadigde of misspecified cellen (ruimtelijk of tijdelijk), en de selectie zijn de voorgestelde rollen vroege neurale PCDs spelen tijdens neurale ontwikkeling. Gegevens van ontwikkelingsstoornissen PCD in C. elegans en Drosophila geven inzicht in de mogelijke signaalwegen integreren PCD met andere processen tijdens de vroege ontwikkeling van het zenuwstelsel en de rol Hollister Kopen Belgie die ze kunnen spelen.
0 Reacties


Spreek uw mening