Huidige Locatie: Home -  Hollister Maastricht Online significant geassocieerd met de angststoornis symptomen

Hollister Maastricht Online significant geassocieerd met de angststoornis symptomen

Hollister Maastricht Online

Onderzoek is begonnen met de rol van afkeer betrokkenheid bij de etiologie van specifieke fobieën en obsessieve-compulsieve stoornis (OCD). Het blijft echter onduidelijk of de associatie tussen walging en specifieke angstsymptomen is een artefact van angstdispositie of een mogelijk mechanisme waardoor angstdispositie effecten specifieke angststoornis symptomen. De huidige studie werkzaam structural equation modeling om afschuw uit angstdispositie differentiëren in de voorspelling van vier soorten specifieke angststoornis symptomen in een niet-klinische steekproef (N = 352). De resultaten geven aan dat de afkeer en angstdispositie latente factoren onafhankelijk waren gerelateerd aan spin angst, bloed-injectie-verwonding (BII) angsten, algemene OCD symptomen, en zorgen OCD wassen. Echter, wanneer beide variabelen tegelijkertijd werden gemodelleerd als voorspellers, latente afkeer bleef significant geassocieerd met de angststoornis symptomen, terwijl de associatie tussen Hollister Collectie latente trek angst en de angstsymptomen werd niet-significant of werd aanzienlijk verminderd. Statistische tests van interveniërende variabele effecten geconvergeerde ter ondersteuning van walging als een belangrijke interveniërende variabele tussen angstdispositie en spin angsten, BII angsten, en OCD symptomen (met name het wassen Hollister Maastricht Online betreft). De relevantie van deze bevindingen voor toekomstig onderzoek onderzoek naar de rol van walging in specifieke angststoornissen wordt besproken.
0 Reacties


Spreek uw mening