Huidige Locatie: Home -  Hollister Shop Belgium maakt de programmering van het gehele

Hollister Shop Belgium maakt de programmering van het gehele

Hollister Shop Belgium

We breiden de indeling van vrije fermionische heterotische-stringvacua naar modellen waarin de SO (10) SO (10) GUT symmetrie wordt verminderd op de string niveau Hollister Winkel Brugge om de Hollister Shop Belgium omgedraaid SU (5) SU (5) subgroep. In onze classificatiemethode de set van randvoorwaarde basisvectoren is vast en de opsomming van stringvacua wordt verkregen in termen van de algemene GSO (GGSO) projectiecoëfficiënten het invoeren van de één-loop partitie functie. We leiden algebraïsche uitdrukkingen voor de GGSO prognoses voor alle fysieke toestanden te zien zijn in de sectoren die door de set van basisvectoren. Dit maakt de programmering van het gehele spectrum analyse in een computercode. Daartoe hebben wij twee onafhankelijke codes op basis FORTRAN95 en JAVA en alle gepresenteerde resultaten worden bevestigd door de twee onafhankelijke routines. Wij voeren een statistische steekproef in de ruimte van 244~1013244~1013 omgedraaid SU (5) SU (5) vacua en scannen tot 1012 GGSO configuraties. In tegenstelling tot de overeenkomstige Pati-Salam classificatie resultaten, vinden we niet exophobic omgedraaid SU (5) SU (5) vacua met een oneven aantal generaties. We bestuderen de structuur van exotische toestanden die in de drie generatie modellen, die additioneel een levensvatbare Higgs spectrum, en tonen de aanwezigheid van modellen waarin alle exotische staten begrensd door een verborgen sector niet Abelse ijksymmetrie, alsook modellen dat kan het circuit mechanisme toegeven.
0 Reacties


Spreek uw mening