Huidige Locatie: Home -  Hollister Winkel Brugge van grond zijn belangrijke oorzaken van

Hollister Winkel Brugge van grond zijn belangrijke oorzaken van

Hollister Winkel Brugge

Eieren dragen ongeveer 4% van de dagelijkse inname van dioxine mens. Onderzoek onder laag boerderijen in Nederland en andere EU-landen heeft aangetoond dat biologische eieren bevatten meer dioxine dan conventionele en dat een aanzienlijk aantal biologische bedrijven produceren eieren met een dioxinegehalte dat de EU-norm overschrijdt. Inname van dioxinen uit verschillende bronnen The kippeneieren leidt tot een verhoging van de dioxine gehalte aan organische eieren. Deze bronnen omvatten planten, voer, bodem, wormen en insecten, en vergeleken met de kippen op conventionele en vrije uitloop boerderijen, biologische kippen meer gebruik maken van deze bronnen te wijten aan een betere toegang tot de buitenren. Planten lijken relatief onbelangrijk als bron van dioxinen zijn. Ook commerciële biologische diervoeders heeft over het algemeen een zeer lage inhoud dioxine, maar niet veel bekend over de niet-commerciële feed. De consumptie van wormen en insecten en in het bijzonder Hollister London de inname van grond zijn belangrijke oorzaken van de hoge dioxinegehalte in eieren. Beheer ingrepen, zoals een vermindering van de tijd dat de kippen buiten doorbrengen, kan het dioxinegehalte in biologische eieren Hollister Winkel Brugge te verlagen, maar tegelijkertijd kunnen interfereren met het beeld van de biologische productie.
0 Reacties


Spreek uw mening